Rotter skal bekæmpes af professionelle

31 August 2020
Lotte Hindsberg

Ud af de mange forskellige skadedyr der findes i Danmark er der kun et der er direkte skadelig for dig og også din bolig. Det er rotten der er det dyr der kan gøre størst skade. Det skyldes at de kan overføre sygdomme fra dyr til mennesker og derfor udgøre en sundhedsrisiko. Samtidig har de er forkærlighed for elektriske installationer og kan ødelægge dem i en sådan grad at dit hus udgør en seriøs brandfare.

Hvis du har rotter eller har mistanke om at der er rotter på din grund har du pligt til at kontakte kommunen. som vil sende en professionel rottebekæmper. Det kunne f.eks. være en rottebekæmper i Slagelse

Undersøg din kloak

Rotter har en forkærlighed for mørke fugtige områder og derfor er din kloak et af deres foretrukkende områder at holde til. Hvis du har mistanke om at du har rotter i din kloak, kan du kontakte din lokale kloakmester. Husk han skal være autoriseret.

Han vil derefter foretage en TV-inspektion og undersøge om du har et hul, hvor rotterne er trængt ned igennem. Det hul skal lukkes og rotterne skal bekæmpes. Når du har kloakmesteren ude, er det en god ide at få sat et filter på den del af kloakken, der føre op til din bolig. Dermed undgår du at rotterne finder vej ind via kloakken.

Udover kloakken bør du sikre dig at der ikke er andre mørke og fugtige kroge i din have. Få samlet gamle nedfaldne frugter op om efteråret så din have ikke er et rent tag selvbord for rotterne. Det samme gør sig også gældende hvis du har en kompostbunke. Undlad at smide gamle madrester på kompostbunken.

Gå huset igennem og husk at en rotte kan klatre op af selv den stejleste og glatteste væg og finde vej ind igennem den mindste revne.

Flere Nyheder