Hjælp din partner til en professionel alkoholbehandling

08 december 2020
Astrid Pedersen

editorial

Det at leve i et parforhold med en alkoholiker er ingen dans på roser. Mange kærester og ægtefæller til alkoholikere vælger at lide i stilhed, fordi skammen og tabuet er for tungt. Som samlevende til en alkoholmisbruger vil man tøve med at involvere omverdenen i sine problematikker – ofte af frygt for reaktionerne.

Derfor tillægger man sig typisk en adfærd som har til formål at maskere misbruget og de der af følgende dysfunktioner i familien. Det kan være at man ofte lyver over for den misbrugsramtes arbejdesgiver og fortæller at partnere en er syg, på hospitalet eller lignende når vedkommende i virkeligheden bare er for påvirket til at tage på arbejde, eller ligger med tømmermænd.

Det er også typisk at en kæreste eller en ægtefælle til en alkoholiker undskylder vedkommendes adfærd over for familie og venner, og i videst muligt omfang prøver at dække over misbruget med bortforklaringer. Denne form for adfærd kaldes medmisbruger – på engelsk enabler – adfærd, og er særdeles uhensigtsmæssig. Og er der børn inde i billedet kan dette mønster påvirke dem i direkte skadelig grad, således at de får svære mén af deres opvækst som trækker spor langt ind i voksen livet.

Vend skuden med rådgivning fra et misbrugscenter

Er du i en situation som svarer til oven for beskrevne problematik bør du således per omgående holde inde med din uhensigtsmæssige adfærd. Den hjælper hverken dig, din partner, eller jeres eventuelle børn. I stedet bør du søge hjælp hos et behandlingscenter med speciale inden for behandling af alkoholmisbrug.

Du kan altid henvende dig til en af de dygtige misbrugskonsulenter tilknyttet Behandlingscenter Søby Park. Hos Behandlingscenter Søby Park, som er et velrenommeret misbrugscenter århus, vil du kunne få hjælp til hele forløbet – fra den svære konsultation til den efterfølgende afrusning og alkoholbehandling.

Du kan læse mere, og kontakte Behandlingscenter Søby Park via hjemmesiden behandlingscentersoebypark.dk

Flere Nyheder